ศาลจังหวัดลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ศาลจังหวัดลำพูน จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลจังหวัดลำพูน  จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61 เวลา 08.30 นาฬิกา  นายปราโมทย์  ฉิมพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา        ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจําศาลจังหวัดลำพูน  ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดลำพูน  จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ            “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อน  รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  โดยศาลจังหวัดลำพูนได้จัดพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  Big Cleaning Day   ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลจังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ