ศาลจังหวัดลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม ในการนี้ นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดลำพูนเฝ้ารับ/ส่งเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม  ในการนี้  นายปราโมทย์  ฉิมพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดลำพูนเฝ้ารับ/ส่งเสด็จ


เอกสารแนบ