ศาลจังหวัดลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2561  เวลา 08.30  นาฬิกา  นายปราโมทย์  ฉิมพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ