ศาลจังหวัดลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดลำพูน
เอกสารแนบ