ศาลจังหวัดลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้นายสุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองหริภุญชัย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้นายสุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี         เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองหริภุญชัย