ศาลจังหวัดลำพูน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสมบัติ เชาวนพูนผล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสมบัติ เชาวนพูนผล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี