จำนวนข่าวทั้งหมด 133
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2558   
  :: ข่าวที่ 830   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
พิธีทำบุญที่ทำการอาคารศาลจังหวัดลำพูนหลังใหม่
พิธีทำบุญที่ทำการอาคารศาลจังหวัดลำพูนหลังใหม่
  :: ข่าวที่ 829   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 338 รายการ   
  :: ข่าวที่ 828   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แ
นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แ
  :: ข่าวที่ 827   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วยผู้พิพากษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 89 พรร
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วยผู้พิพากษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 89 พรร   
  :: ข่าวที่ 826   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2557
นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 825   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์พระบรมธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์พระบรมธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร
  :: ข่าวที่ 824   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 823   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31 "หริภุญชัยเกมส์"
  :: ข่าวที่ 822   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้ง ที่ 10/2557
นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้ง ที่ 10/2557
  :: ข่าวที่ 821   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2557
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 820   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ นายสมยศ ไขประพาย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ นายสมยศ ไขประพาย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 819   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 818   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯคณะผู้พิพากษาฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดลำพูน ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ฯ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯคณะผู้พิพากษาฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดลำพูน ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ฯ
  :: ข่าวที่ 817   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานเทศการโคมยี่เป็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คืนความสุขให้ประชาชนชาว
นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานเทศการโคมยี่เป็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คืนความสุขให้ประชาชนชาว
  :: ข่าวที่ 816   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 815   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน และนายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำพูน
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน และนายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 812   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราชประจำปี 2557
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราชประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 811   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน พฤศจิกายน 2557
  :: ข่าวที่ 810   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้ นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันตำรวจประจำปี 2557
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้ นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันตำรวจประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 809   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |