จำนวนข่าวทั้งหมด 153
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
งานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2558
งานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 864   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นำคณะผู้พิพากษาฯ เข้ารายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นำคณะผู้พิพากษาฯ เข้ารายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
  :: ข่าวที่ 863   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  :: ข่าวที่ 862   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลจังหวัดพูน ให้การต้อนรับ นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้พิพากษาฯที่โยกย้ายราชการมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดพูน ให้การต้อนรับ นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้พิพากษาฯที่โยกย้ายราชการมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 861   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพล
นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพล
  :: ข่าวที่ 860   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดลำพูน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นเกียรติ แสดงความยินดีคณะผู้พิพากษาในโอกาสโยกย้ายฯตามวาระ
ศาลจังหวัดลำพูน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นเกียรติ แสดงความยินดีคณะผู้พิพากษาในโอกาสโยกย้ายฯตามวาระ   
  :: ข่าวที่ 859   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร
  :: ข่าวที่ 858   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัครผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร   
  :: ข่าวที่ 856   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม   
  :: ข่าวที่ 855   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัครผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารศาลจังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 854   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ หลักสูตร
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาคมอาเซียน"
  :: ข่าวที่ 851   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด"
  :: ข่าวที่ 850   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง "การอนุรักษ์ป่าและ พ.ร.บ.ป่าไม้"
  :: ข่าวที่ 849   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 848   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ กิจกรรม บรรยาย หัวข้อ
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ กิจกรรม บรรยาย หัวข้อ "คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน" ประจำปีงบประมาณ 2558
  :: ข่าวที่ 847   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มีนาคม 2557
  :: ข่าวที่ 846   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ "ซ่อมอ่าง สร้างฝาย ปลูกต้นไม้สองข้างน้ำ 60 ฝาย จังหวัดลำพูน"
  :: ข่าวที่ 845   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
ให้การต้อนรับ นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดลำพูน
ให้การต้อนรับ นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 844   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2558
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 843   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดลำพูนฯ
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดลำพูนฯ
  :: ข่าวที่ 842   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |