จำนวนข่าวทั้งหมด 100
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ประชุมคณะกรรมตรวจการจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ประชุมคณะกรรมตรวจการจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ   
  :: ข่าวที่ 746   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นำคณะผู้พิพากษาฯ เข้าคารวะ  นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และรองอธิบดีฯ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นำคณะผู้พิพากษาฯ เข้าคารวะ นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และรองอธิบดีฯ   
  :: ข่าวที่ 745   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เป็นประธาน  ที่ประชุม บุคลากรศาลจังหวัดลำพูน เพื่อมอบนโยบายการบริหาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ที่ประชุม บุคลากรศาลจังหวัดลำพูน เพื่อมอบนโยบายการบริหาร   
  :: ข่าวที่ 744   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการ ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการ ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 743   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ผู้อำนวยการฯ ประชุมหัวหน้าส่วนงาน เรื่อง การปรับกระบวนการทำงานศาลจังหวัดลำพูน
ผู้อำนวยการฯ ประชุมหัวหน้าส่วนงาน เรื่อง การปรับกระบวนการทำงานศาลจังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 742   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดลำพูน จัดงานเลี้ยงอำลาในโอกาสย้ายประจำปีของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูน จัดงานเลี้ยงอำลาในโอกาสย้ายประจำปีของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 741   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ  ผู้อำนวยการฯ  ประชุมหัวหน้าส่วนงาน เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2557
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมหัวหน้าส่วนงาน เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน เมษายน 2557   
  :: ข่าวที่ 739   :: วันที่ 24 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมชมการนำเสนอผลงานในโครงการละครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงด้วยปัญญา
นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมชมการนำเสนอผลงานในโครงการละครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงด้วยปัญญา "Another Day of Getting by"   
  :: ข่าวที่ 738   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดลำพูนประจำเดือนมีนาคม 2557
ประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดลำพูนประจำเดือนมีนาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 737   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ  ผู้อำนวยการฯ  ประชุมข้าราชการ
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมข้าราชการ   
  :: ข่าวที่ 736   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
าลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ คณะนิเทศงานจากศาลแรงงานภาค 5
าลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ คณะนิเทศงานจากศาลแรงงานภาค 5   
  :: ข่าวที่ 735   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ   
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร Business English Communication Course
ศาลจังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร Business English Communication Course   
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
นายปริญญา ปานเพชร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมประชุม เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด
นายปริญญา ปานเพชร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมประชุม เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด   
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นางสาวอรุณี กระจ่างแสง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5   และคณะ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นางสาวอรุณี กระจ่างแสง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 731   :: วันที่ 25 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 21 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 120 )
นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 729   :: วันที่ 21 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มีนาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 17 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 727   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |