จำนวนข่าวทั้งหมด 109
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูนฯ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูนฯ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
  :: ข่าวที่ 804   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ประจำปี 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 803   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ตุลาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 802   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เยี่ยมอาการป่วยบุตรชายของ น.ส.ปรวิศา  เทพวงค์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เยี่ยมอาการป่วยบุตรชายของ น.ส.ปรวิศา เทพวงค์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
  :: ข่าวที่ 801   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 800   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ นางสาวณัชชา น้อยเชื้อเวียง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง พร้อมคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ นางสาวณัชชา น้อยเชื้อเวียง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง พร้อมคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 799   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
าลจังหวัดลำพูนประชุมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เรื่อง ระเบียบ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฯลฯ
าลจังหวัดลำพูนประชุมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เรื่อง ระเบียบ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฯลฯ   
  :: ข่าวที่ 798   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เยี่ยมอาการป่วย นายพรหมมา พาจรทิศ บิดาของนางสาว เยาวดี พาจรทิศ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เยี่ยมอาการป่วย นายพรหมมา พาจรทิศ บิดาของนางสาว เยาวดี พาจรทิศ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ   
  :: ข่าวที่ 797   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 796   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า" ภายใต้โครงการต้นกล้า ผูกมิตรด้วยไมตรีทำความดีเพื่อพ่อหลวง   
  :: ข่าวที่ 795   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กันยายน 2557   
  :: ข่าวที่ 794   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา   
  :: ข่าวที่ 793   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางกรรณิกา แสงอินทร์ มารดาของ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจัฯ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางกรรณิกา แสงอินทร์ มารดาของ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจัฯ   
  :: ข่าวที่ 792   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำพูน
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 791   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดลำพูนจัดงานวันรพี ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 790   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันสวรรคต ประจำปี 2557
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันสวรรคต ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 789   :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 62 พรรษา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 62 พรรษา   
  :: ข่าวที่ 788   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน สิงหาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 787   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดลำพูนโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสมานฉันท์ ประจำปี 2557 กรณีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่  21 – 25 กรกฎาคม 2557
ศาลจังหวัดลำพูนโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสมานฉันท์ ประจำปี 2557 กรณีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2557
  :: ข่าวที่ 786   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมข้าราชการฯ
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมข้าราชการฯ   
  :: ข่าวที่ 785   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |