จำนวนข่าวทั้งหมด 171
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
นายสุเทพ  บุญตามสนธิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน  เยี่ยมเจ้าหน้าที่ในโอกาสคลอดลูกฯ
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เยี่ยมเจ้าหน้าที่ในโอกาสคลอดลูกฯ   
  :: ข่าวที่ 883   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับนายลาชิต  ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยคณะตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับนายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยคณะตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558   
  :: ข่าวที่ 882   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
นายสุเทพ  บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน  ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล ครั้งที่ 1/2558
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล ครั้งที่ 1/2558   
  :: ข่าวที่ 881   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มิถุนายน 2558   
  :: ข่าวที่ 880   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการนอกเวลาทำการปกติ   
  :: ข่าวที่ 879   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดประเภทคดีที่จัดให้มีการนัดพิจารณาพิพากษาคดีนอกเวลาราชการ   
  :: ข่าวที่ 878   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน พฤษภาคม 2558
  :: ข่าวที่ 877   :: วันที่ 12 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
พิธีถวายราชสดุดีใน วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
พิธีถวายราชสดุดีใน วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 876   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2558
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 875   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรมภาค 5 เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรมภาค 5 เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 874   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 873   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา สระแก้ว ดำหัว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา สระแก้ว ดำหัว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
  :: ข่าวที่ 872   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
  :: ข่าวที่ 870   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 869   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 868   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดลำพูนจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 867   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสืบชตาเมือง 4 มุมเมือง จุดที่ 4 ประตูมหาวัน
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสืบชตาเมือง 4 มุมเมือง จุดที่ 4 ประตูมหาวัน
  :: ข่าวที่ 866   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 255
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 255
  :: ข่าวที่ 865   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
งานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2558
งานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 864   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
นายสุเทพ  บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นำคณะผู้พิพากษาฯ เข้ารายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นำคณะผู้พิพากษาฯ เข้ารายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
  :: ข่าวที่ 863   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |