จำนวนข่าวทั้งหมด 149
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มีนาคม 2557
  :: ข่าวที่ 846   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ "ซ่อมอ่าง สร้างฝาย ปลูกต้นไม้สองข้างน้ำ 60 ฝาย จังหวัดลำพูน"
  :: ข่าวที่ 845   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ให้การต้อนรับ นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดลำพูน
ให้การต้อนรับ นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 844   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2558
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 843   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดลำพูนฯ
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดลำพูนฯ
  :: ข่าวที่ 842   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบเกียรติบัตรให้บุตรสาวนางเฉลิมศรี บรรจง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเร
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบเกียรติบัตรให้บุตรสาวนางเฉลิมศรี บรรจง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเร
  :: ข่าวที่ 841   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงภาวะฉุกเฉินแผ่นดินไหว ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงภาวะฉุกเฉินแผ่นดินไหว ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 840   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ให้การต้อนรับนายชำนาญ อินทะศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
ให้การต้อนรับนายชำนาญ อินทะศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 839   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน มอบของที่ระลึกในโอกาสเจ้าหน้าที่ย้ายฯ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน มอบของที่ระลึกในโอกาสเจ้าหน้าที่ย้ายฯ
  :: ข่าวที่ 838   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชึมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2558
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชึมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2558
  :: ข่าวที่ 837   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบของที่ระลึกในโอกาสเจ้าหน้าที่ย้าย
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบของที่ระลึกในโอกาสเจ้าหน้าที่ย้าย
  :: ข่าวที่ 836   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ คณะนิเทศงานจากศาลแรงงานภาค 5 ตามโครงการ
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ คณะนิเทศงานจากศาลแรงงานภาค 5 ตามโครงการ "การเสริมสร้างการบริหารงานคดี ระหว่างศาลแรงงานภาค 5 กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจของศาล
  :: ข่าวที่ 835   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ ในโอการตรวจนิเทศงานศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ ในโอการตรวจนิเทศงานศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 834   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่
ายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่
  :: ข่าวที่ 833   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ศาลจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
  :: ข่าวที่ 832   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กุมพาพันธ์ 2558   
  :: ข่าวที่ 831   :: วันที่ 30 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2558
  :: ข่าวที่ 830   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
พิธีทำบุญที่ทำการอาคารศาลจังหวัดลำพูนหลังใหม่
พิธีทำบุญที่ทำการอาคารศาลจังหวัดลำพูนหลังใหม่
  :: ข่าวที่ 829   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 89 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 338 รายการ   
  :: ข่าวที่ 828   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แ
นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แ
  :: ข่าวที่ 827   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |