จำนวนข่าวทั้งหมด 117
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน และนายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำพูน
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน และนายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 812   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราชประจำปี 2557
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานพิธีวันปิยะมหาราชประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 811   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน พฤศจิกายน 2557   
  :: ข่าวที่ 810   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้ นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันตำรวจประจำปี 2557
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้ นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันตำรวจประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 809   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
  :: ข่าวที่ 808   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ พล.ต.ต.จรัณฐค์ วรพัฒนานันน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ในโอกาสย้ายราชการ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ พล.ต.ต.จรัณฐค์ วรพัฒนานันน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ในโอกาสย้ายราชการ
  :: ข่าวที่ 807   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำศาลจังหวัดลำพูน
นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 806   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง ย้ายที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 805   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูนฯ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูนฯ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
  :: ข่าวที่ 804   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ประจำปี 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 803   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ตุลาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 802   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เยี่ยมอาการป่วยบุตรชายของ น.ส.ปรวิศา  เทพวงค์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เยี่ยมอาการป่วยบุตรชายของ น.ส.ปรวิศา เทพวงค์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
  :: ข่าวที่ 801   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมข้าราชการศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 800   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ นางสาวณัชชา น้อยเชื้อเวียง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง พร้อมคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ นางสาวณัชชา น้อยเชื้อเวียง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง พร้อมคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 799   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
าลจังหวัดลำพูนประชุมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เรื่อง ระเบียบ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฯลฯ
าลจังหวัดลำพูนประชุมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เรื่อง ระเบียบ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฯลฯ   
  :: ข่าวที่ 798   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เยี่ยมอาการป่วย นายพรหมมา พาจรทิศ บิดาของนางสาว เยาวดี พาจรทิศ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เยี่ยมอาการป่วย นายพรหมมา พาจรทิศ บิดาของนางสาว เยาวดี พาจรทิศ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ   
  :: ข่าวที่ 797   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน   
  :: ข่าวที่ 796   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า" ภายใต้โครงการต้นกล้า ผูกมิตรด้วยไมตรีทำความดีเพื่อพ่อหลวง   
  :: ข่าวที่ 795   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กันยายน 2557   
  :: ข่าวที่ 794   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา   
  :: ข่าวที่ 793   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |