จำนวนข่าวทั้งหมด 178
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
โครงการประสายงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
โครงการประสายงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 890   :: วันที่ 13 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ประชุมร่วมกับผู้ประนีประนอมครั้งที่ 2/2558
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ประชุมร่วมกับผู้ประนีประนอมครั้งที่ 2/2558   
  :: ข่าวที่ 889   :: วันที่ 13 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯไปทรงยกช่อฟ้า และ ทรงเปิดป้าย หอคัมภีร์ธรรมกิติยากร ณ  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯไปทรงยกช่อฟ้า และ ทรงเปิดป้าย หอคัมภีร์ธรรมกิติยากร ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน
  :: ข่าวที่ 888   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กรกฎาคม 2558
  :: ข่าวที่ 887   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดลำพูนฯ ให้การต้อนรับนายจรัล เตชะวิจิตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดลำพูนฯ ให้การต้อนรับนายจรัล เตชะวิจิตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 886   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
นายสมนึก สืบวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ร่วมงานพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558
นายสมนึก สืบวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ร่วมงานพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 885   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ (พระสหาย)   ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ (พระสหาย) ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
  :: ข่าวที่ 884   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 159 )
นายสุเทพ  บุญตามสนธิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน  เยี่ยมเจ้าหน้าที่ในโอกาสคลอดลูกฯ
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เยี่ยมเจ้าหน้าที่ในโอกาสคลอดลูกฯ   
  :: ข่าวที่ 883   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับนายลาชิต  ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยคณะตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับนายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยคณะตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558   
  :: ข่าวที่ 882   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายสุเทพ  บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน  ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล ครั้งที่ 1/2558
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาล ครั้งที่ 1/2558   
  :: ข่าวที่ 881   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มิถุนายน 2558   
  :: ข่าวที่ 880   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการนอกเวลาทำการปกติ   
  :: ข่าวที่ 879   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดประเภทคดีที่จัดให้มีการนัดพิจารณาพิพากษาคดีนอกเวลาราชการ   
  :: ข่าวที่ 878   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน พฤษภาคม 2558
  :: ข่าวที่ 877   :: วันที่ 12 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
พิธีถวายราชสดุดีใน วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
พิธีถวายราชสดุดีใน วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 876   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2558
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 875   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรมภาค 5 เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรมภาค 5 เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 874   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 873   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา สระแก้ว ดำหัว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา สระแก้ว ดำหัว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
  :: ข่าวที่ 872   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
นายสุเทพ บุญตามสนธิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
  :: ข่าวที่ 870   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |