ศาลจังหวัดลำพูน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 116
อ.1545/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.288/59
นัดพร้อม/นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
จ.39/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1214/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.1226/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.199/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1992/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1993/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1994/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2005/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2006/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2007/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2008/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2009/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2010/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2011/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2012/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2224/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2225/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2226/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2227/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2228/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2229/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2230/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2231/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2232/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2233/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2234/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.279/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.674/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.979/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.159/60
ให้การ/กำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.334/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.342/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.344/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.345/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.346/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.347/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.442/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.529/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1029/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1204/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1292/57
ฟังคำพิพากษา-นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.178/60
นัดพร้อม/ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.1840/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1946/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1969/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1985/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2008/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2016/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2019/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2020/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2027/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2080/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2231/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2234/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2235/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2243/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.505/60
ไต่สวนคำร้อง (ม.100/2)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.663/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.786/59
นัดพร้อม-ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อม.14/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
อม.15/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
จ.37/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1235/60
ทำยอม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1420/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1448/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1449/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1450/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1451/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1452/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1453/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1454/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1455/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1456/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1981/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1982/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1988/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1989/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1990/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1991/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.200/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2013/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2014/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2216/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2217/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2218/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2219/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2220/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2222/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2223/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2486/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2493/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2494/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2495/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2497/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2498/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2499/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2500/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2501/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2502/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2503/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2504/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2506/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2509/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2544/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2566/60
ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2578/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2583/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2592/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2598/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.335/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.353/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.645/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ข.3/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.961/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)