ศาลจังหวัดลำพูน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 79
จ.16/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
จ.17/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.1070/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1071/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1072/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1073/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1074/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1075/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1076/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1077/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1078/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1079/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1088/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1089/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1090/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1103/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1104/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1105/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1106/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1110/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1111/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1112/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1113/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1114/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1119/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1121/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1126/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.1127/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1128/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1130/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1131/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1132/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1135/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1136/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1137/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1161/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1162/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1163/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1164/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1165/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1166/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1173/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1184/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1185/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1186/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1187/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1188/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1201/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1233/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1234/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.340/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.341/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.588/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.276/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.279/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.283/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.286/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.287/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.288/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.289/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.290/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.291/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.295/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.296/61
ชี้/สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.297/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.298/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.306/61
ชี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1077/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.1205/61
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1218/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1270/61
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1358/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1360/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.145/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
อ.2545/60
(ตกราง)สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.382/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.451/61
ไกล่เกลี่ยฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.840/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อก.4/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.