ศาลจังหวัดลำพูน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำพูน Lamphun Provincial Court ::::: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-093510 โทรสาร 053-093528 ::::: ที่อยู่ 299 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
    ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  1. ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 133
พ.718/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1538/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1950/57
นัดไต่สวนคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่
ห้องพิจารณาที่ -
อ.355/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.464/60
สืบประกอบฯ-ไต่สวน100/2
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.885/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.886/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อม.5/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.1125/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1126/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1127/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1128/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1129/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1130/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1131/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.1132/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1133/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.1134/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1138/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1139/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1140/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1950/57
นัดไต่สวนคำร้องขอยกคดีขึ้นพิจารณาคดีใหม่
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.431/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.432/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.433/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.434/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.435/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.461/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.462/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.463/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.464/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.465/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.466/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.467/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.468/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.469/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.470/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.491/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.492/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.527/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.788/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.789/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.790/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.153/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.164/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.165/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.166/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.169/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.170/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.210/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.222/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1102/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1137/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1286/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.1373/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1385/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1395/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1404/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1420/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.1720/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.178/60
นัดพร้อม/รอฟังผลเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2118/59
นัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.2264/59
นัดฟังสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2424/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2525/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.287/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.329/60
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานล
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.466/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.633/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.773/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.786/59
นัดพร้อม-ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.883/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.884/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
ฉ.5/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ปพ.10/60
ไต่สวนลูกหนี้
ห้องพิจารณาที่ 12
ปพ.16/60
ไต่สวนลูกหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1037/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1116/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1117/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1118/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1119/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1120/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1121/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1122/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.1123/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.1124/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.118/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.143/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.267/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.450/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.459/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.472/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.4922/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.507/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.508/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.513/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.514/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.516/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.517/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.518/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.519/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.520/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.521/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.522/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.526/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.533/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.534/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.537/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.538/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.540/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.546/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.559/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.560/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.915/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.916/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.129/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.130/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.144/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.154/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.163/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.167/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.170/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.172/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.173/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.174/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.175/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.223/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.260/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.426/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.441/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.635/59
นัดพร้อมหรือถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.778/59
นัดพร้อม/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.242/42
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)